Hakkında

TKY Koordinatörlüğünün amacı, üniversite içinde süregelen ve gereksinen faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak ve üniversite yapısına yönelik toplam kalite çalışmalarını yürütmektir. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verilerin muhafaza edilmesi birimin görev kapsamı içindedir.

TKY Koordinatörlüğü, kurum içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda toplam kalite çalışmalarını koordine eder, toplam kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Konseyinin tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler.

Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verileri kendi bünyesinde muhafaza eder. Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Adıyaman Üniversitesi olarak,

  • Bilimsel Çalışma ve Araştırma Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek,
  • Bilim Verilerini Yaymak, Ulusal Alanda Gelişme ve Kalkınmaya Destek Olmak,
  • Bir Mesleğin; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,
  • Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde, Bireyler Yetiştirmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek,
  • Yasal Şartlar Doğrultusunda Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak,
  • Memnuniyetlerini Sağlamaktır.