Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyal – kültürel faaliyetler yapan, karşılaşabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürebilir kalkınmasına öncülük etmektir.

Vizyonumuz

Bilgi, ürün ve hizmet üreterek sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğunu bölgenin sosyo - ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir üniversite olmak.