Kalite Kayıtları

ADYÜ-FRM-001 KEK Şablonu

ADYÜ-FRM-002 PRS-PRD-TLM Şablonu

ADYÜ-FRM-003 LİSTELER-PLN Şablonu

ADYÜ-FRM-004 Revizyon Talebi ve Değişiklik İstek Formu

ADYÜ-FRM-005 Kalite Hedefleri Formu

ADYÜ-FRM-006 YGG Tutanağı

ADYÜ-FRM-007 Sistem Performans Raporu

ADYÜ-FRM-008 Eğitim Katılım Formu

ADYÜ-FRM-009 Eğitim Değerlendirme Formu

ADYÜ-FRM-010 Eğitim Sicil Kartı

ADYÜ-FRM-011 Oryantasyon Eğitim Kartı

ADYÜ-FRM-012 Makine Bakım Kartı

ADYÜ-FRM-013 Taşınır İstek / Satın Alma Talep Formu

ADYÜ-FRM-014 Tedarikçi Bilgi Formu

ADYÜ-FRM-015 Dilek Öneri Formu

ADYÜ-FRM-016 Müşteri Memnuniyeti Anket Formu(Pasife Alındı)

ADYÜ-FRM-017 İç Tetkik Raporu

ADYÜ-FRM-018 Proses-Hizmet-Faaliyet İzleme Formu

ADYÜ-FRM-019 Uygun Olmayan Ürün Formu

ADYÜ-FRM-020 DÖF Formu

ADYÜ-FRM-021 Arşiv Evrak İstem Formu

ADYÜ-FRM-022 Arşiv Evrakı İmha Formu

ADYÜ-FRM-023 Dosya İçeriği Formu

ADYÜ-FRM-024 Günlük Temizlik Formu

ADYÜ-FRM-025 Günlük Öğrenci Yoklama Listesi Formu

ADYÜ-FRM-026 Kalibrasyon/Doğrulama Formu

ADYÜ-FRM-027 BAP Proje Öneri Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-028 Lisansüstü Proğramlara Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

AYDÜ FRM-029 Lisansüstü Proğramlara Yatay Geçiş Başvuru Formu

ADYÜ FRM-030 Bilgisayar Lab. Bakım Onarım Formu

ADYÜ-FRM-031 Teknik Bil MYO Bakım Onarım ve Arıza Bildirim Formu

ADYÜ-FRM-32 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

ADYÜ-FRM-33 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

ADYÜ-FRM-034 Arıza Takip Formları

ADYÜ-FRM-035 Arıza Bildirim ve Onarım Formu

ADYÜ-FRM-036 Personel İlişiği Kesme Formu

ADYÜ-FRM-037 Öğretim Elamanları Ders Yükü Formu

ADYÜ-FRM-038 İntibak Formu

ADYÜ-FRM-039 Akademik Görev Formu

ADYÜ-FRM-040 Süreli Atanan Öğretim Elamanları Süre Uzatım Formu

ADYÜ-FRM-41 PASİFE ALINDI (**Dış Kaynak Formları -Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim / Tesellim Tutanağı Frm Bkz)

ADYÜ-FRM-042 Ders Çakışma Formu

ADYÜ-FRM-043 Ders Muafiyeti Formu

ADYÜ-FRM-044 Mazeret Ara Sınav Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-045 Not Düzeltme Formu

ADYÜ-FRM-046 Not İtiraz Formu

ADYÜ-FRM-047-Öğrenci Belgesi / Transkript / Not Durum Belgesi Talep Formu

ADYÜ-FRM-048 Öğrenci Temsilcisi Başvuru Formu

ADYÜ-FRM 049 -Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Formları(ONLİNE BAŞVURU ADRESİ)

A-ADYÜ-FRM-049-Kurum İçi Yatay Başvuru Formu(ONLİNE BAŞVURU ADRESİ)

B-ADYÜ-FRM-049-Kurumlar Arası Yatay Başvuru Formu(ONLİNE BAŞVURU ADRESİ)

C-ADYÜ-FRM-049-Merkezi Yerleştirme Puanı İle Başvuru Formu(ONLİNE BAŞVURU ADRESİ)

ADYÜ-FRM-050 Jüri Bilgi Formu

ADYÜ-FRM-051 Bakım Onarım ve Arıza Bildirim Formu

ADYÜ-FRM-052 Kayıt Dondurma Formu

ADYÜ-FRM-053 Süre Uzatımıyla İlgili Ders Çalışma Yükü bildirim Formu

ADYÜ-FRM-054 Burs Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-055 Akademik Sicil Formu

ADYÜ-FRM-056 Yönetim Kurulu Kararı Formu

ADYÜ-FRM-057 Fakülte /Enstitü Kurul Kararları Formu

ADYÜ-FRM-058 Ödenek Talep Formu

ADYÜ-FRM-59 Sınav Ücret Formu (**ADYÜ-FRM- 286 Final Ücret Formu Adıyla Yeni Döküman Olarak Yayımlanmıştır)

ADYÜ-FRM-60 Taşınır İstek Belgesi (**ADYÜ-FRM-13 Taşınır İstek / Satın Alma Talep Formu Adıyla Yayımlanmıştır) 

ADYÜ-FRM-61 Toplantı Tutanağı

ADYÜ-FRM-62 Personel Bilgi Formu

ADYÜ-FRM-63 Mal Alımı Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı

ADYÜ-FRM-64 Lisansüstü Programlara Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-65 Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Formu

ADYÜ-FRM-66 Lisansüstü Proğramlara Ders Kayıt Formu

ADYÜ-FRM-67 Lisansüstü Proğramlara Danışma Atama Öneri Formu

ADYÜ-FRM-68 Lisansüstü Proğramlara İkinci Danışman Atama Öneri Formu

ADYÜ-FRM-69 Lisansüstü Proğramlara Danışma Değişikliği Öneri Formu

ADYÜ-FRM-70 Lisansüstü Proğramlarda Kayıt Dondurma İsteme Dilekçe Formu

ADYÜ-FRM-71 Doktora Öğrencisinin Tez Geliştirme Raporu Formu

ADYÜ-FRM-72 Öğretim Elamanlarına Ek Ders Ücreti Ödenmesiyle İlgili Aylık Ders Yükü Bildirim Formu (Enstitüler İçin)

ADYÜ-FRM-73 Lisansüstü Proğramlarda Diploma Talep Formu

ADYÜ-FRM-74 Lisansüstü Proğramlarda Öğrencilerin İlişik Kesme Formu

ADYÜ-FRM-75 Lisansüstü Proğramlarda Ders Ekleme / Ders Bırakma Kayıt Formu

ADYÜ-FRM-76 Lisansüstü Proğramlarda Seminer Programı Formu

ADYÜ-FRM-77 Lisansüstü Proğramlarda Muafiyet ve Ders Saydırma Formu

ADYÜ-FRM-78 Lisansüstü Proğramlarda Askerlik Sevk Tehiri İstem Formu

ADYÜ-FRM-79 Lisansüstü Proğramlarda Askerlik Sevk Tehiri İptal Formu

ADYÜ-FRM-80 Lisansüstü Proğramlarda Tez Teslim Formu

ADYÜ-FRM-81 Lisansüstü Proğramlarda Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-82 Lisansüstü Proğramlarda Tez Değerlendirme Kişisel Formu

ADYÜ-FRM-83 Lisansüstü Proğramlarda Tez Savunma Sınavı Duyurusu Formu

ADYÜ-FRM-84 Lisansüstü Proğramlarda Tez Konusu Değişiklik Formu

ADYÜ-FRM-085 Lisansüstü Proğramlarında Tez Önerisi Formu

ADYÜ-FRM-86 Lisansüstü Proğramlarda Seminer Değerlendirme Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-87 Lisansüstü Proğramlarda Seminer Teslim Formu

ADYÜ-FRM-88 Lisansüstü Proğramlarda Seminer Duyuru Formu(Pasifleştirilmiştir)

ADYÜ-FRM-89 Lisansüstü Proğramlarda Mazeretli Not Bildirim Formu

ADYÜ-FRM-90 Lisansüstü Proğramlarda Tez / Seminer Katılım Listesi Formu

ADYÜ-FRM-91 Doktora Tez İzleme Kömitesi Toplantı Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-92 Kurul Üye Katılım Listesi Formu

ADYÜ-FRM-93 Doktora Tez İzleme Komitesi Üyelerinin Tez Geliştirme Raporu Değerlendirme Formu

ADYÜ-FRM-94 Akademik Danışman Öğrenci Görüşme Kayıt Formu 

ADYÜ-FRM-95 Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu

ADYÜ-FRM-96 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu

ADYÜ-FRM-97-(Pasife Alındı)

ADYÜ-FRM-98 (Pasifle Alındı)

ADYÜ-FRM-99 Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu

ADYÜ-FRM-100 Lisansüstü Proğramlarda Tez Savunma Jürisi Atama Formu

ADYÜ-FRM-101 Mazeret Ders Kaydı Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-102 (Pasife Alındı)

ADYÜ-FRM-103 Ders Ücret Puantajı Formu

ADYÜ-FRM-104 Tek Ders Sınav Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-106 Ders Açma Formu

ADYÜ-FRM-107 Öğrenci İlişik Kesme Formu

ADYÜ-FRM-108 Geçici Mezuniyet Belgesi Formu

ADYÜ-FRM-110 Yemek Bursu Başvuru- Formu

ADYÜ-FRM-111 Araç Talep Formu

ADYÜ-FRM-112 (Pasife Alındı)

ADYÜ-FRM-113 Belge İstek Formu

ADYÜ-FRM-114 Harç İade Dilekçe Formu

ADYÜ-FRM-115 Kişisel Bilgi Düzeltme Formu

ADYÜ-FRM-116 Diploma Teslim Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-117 Diploma Formu Önyüzü(1)

ADYÜ-FRM-117 Diploma Formu Arkayüzü(2)

ADYÜ-FRM-118 Posta ve Mahkeme Giderleri Listesi Formu

ADYÜ-FRM-119 Mezuniyet Transkripti Formu

ADYÜ-FRM-120 Öğrenci Belgesi Formu

ADYÜ-FRM-121 Askerlik Belgesi Formu

ADYÜ-FRM-122 Pasaport Harcı İçin Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-123 (Pasife Alındı)

ADYÜ-FRM-124 Kısmı Zamanlı Öğrenci İstifa Formu

ADYÜ-FRM-125 Personel Kimlik Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-127 Öğrenci Mesuliyet Formu

ADYÜ-FRM-128 Proje Etkinlik Gider Formu

ADYÜ-FRM-129 Topluluklar İçin Konferans Salon Talep Formu

ADYÜ-FRM-130 Öğrenci Toplulukları Etkinlik Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-131 Yıllık Etkinlik Faaliyet Raporu Formu

ADYÜ-FRM-132 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Aylık Bilgi Formu

ADYÜ-FRM-133 Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu

ADYÜ-FRM-134 Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-135 Kısmı Zamanlı Öğrenci Aylık Puantaj Cetveli Formu

ADYÜ-FRM-136 Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşme Formu

ADYÜ-FRM-137 Kısmı Zamanlı Öğrenci Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütname Formu

ADYÜ-FRM-138 Yemek Bursu Kontenjan Formu

ADYÜ-FRM-139 Topluluk Yönetim Kurulu Üyeleri Formu

ADYÜ-FRM-140 Yemek Bursu Alan Öğrenci Listesi Formu

ADYÜ-FRM-141 Kısmı Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci Listesi Formu

ADYÜ-FRM-142 Yurtdışı Görev Yolluğu Bildirim Formu

ADYÜ-FRM-143 Onay Ve Personel Görevlendirme Formu

ADYÜ-FRM-144 Mahkeme Giderleri Listesi Formu

ADYÜ-FRM-145 Proje Öneri Formu

ADYÜ-FRM-146 Analizler İçin Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

ADYÜ-FRM-147 Ara Rapor Formu

ADYÜ-FRM-148 Avans Harcama Talimatı

ADYÜ-FRM-149 Avans Mahsup Formu

ADYÜ-FRM-150 Avans Ön Ödeme Talep Formu

ADYÜ-FRM-151 Harcama Pusulası Formu

ADYÜ-FRM-152 Proforma Fatura Formu

ADYÜ-FRM-153 Bilimsel Araştırma Projeleri Sözleşmesi Formu

ADYÜ-FRM-154 AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi Akademik Tanınma Belgesi Formu

ADYÜ-FRM-155 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-156 Erasmus Eğitim Alma Hareketliği Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-157 Acceptance Letter Form

ADYÜ-FRM-158 Erasmus Feragat Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-159 Erasmus Proğramı Öğrenci Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-160 Erasmus Student Aplication Form Adıyaman University

ADYÜ-FRM-161 Erasmus Ders Denkliği Formu

ADYÜ-FRM-162 Akademik Çalışma Tablosu Formu

ADYÜ-FRM-163 Erasmus Prağramı Öğrenci Feragat Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-164 Kitap Talep İstek Formu

ADYÜ-FRM-165 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu

ADYÜ-FRM-166 Kongre_Seminer_Dilekçesi_(YOLLUKLU) Talep Formu

ADYÜ-FRM-167 Kongre_Seminer_Dilekçesi_(YOLLUKSUZ) Talep Formu

ADYÜ-FRM-168 Rotasyon Formu

ADYÜ-FRM-169 Tebliğ Tebellüğ Formu

ADYÜ-FRM-170 E-Posta Adresi İstek Formu (Personel)

ADYÜ-FRM-171 Örnek Hizmet Envanteri Tablosu Şablon Formu

ADYÜ-FRM-172 Kamu Hizmet Standartları Tablosu Formu

ADYÜ-FRM-173 Maddi Hata Formu

ADYÜ-FRM-174 Birim Koltuk Arşivi Nem/Isı Ölçme Cihazı Kontrol Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-175 Arşiv Raf Dosya Yerleşim Planı Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-176-Arşive Kaldırılan Evrak Kayıtları Formu

ADYÜ-FRM-177-Arşive kaldırılan Kayıtların Listesi Formu

ADYÜ-FRM-178 Eğitim Talep Formu

ADYÜ-FRM-179 Doktora Yeterlilik Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-180 Lisansüstü Proğramlarda Tez / Proje Yazılım Kontrol Form

ADYÜ-FRM-181 Lisansüstü Proğramlara Proje Teslim Formu

ADYÜ-FRM-182 Lisansüstü Proğramlarda Projesi Konusu Bildirim Formu

ADYÜ-FRM-183 Önlisan / Lisans / Lisansüstü Proğramlarda Ders Telafi Formu

ADYÜ-FRM-184 Laboratuar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu

ADYÜ-FRM-185 Laboratuvar Deney Talep Formu

ADYÜ-FRM-186 Laboratuvar Uygun Olmayan Ürün Formu

ADYÜ-FRM-187 Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşmeler Formu

ADYÜ-FRM-188 Laboratuvar Değerlendirme

ADYÜ-FRM-189 İhale Onayı İzin Formu

ADYÜ-FRM-190-Personel Günlük Mesai Çizelgesi

ADYÜ-FRM-191-Jüri üyeliği Ücret Beyanı Formu

ADYÜ-FRM-192-Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-193-Öğretim Elamanı İlanı Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-194-Tübitak Projeleri Bursiyer SGK Bilgi Formu

ADYÜ-FRM-195-Günlük Yoklama Teslim Tutanagı Formu

ADYÜ-FRM-196 Labaratuar Müşteri Mennuniyet Anketi

ADYÜ-FRM-197 Kurs/Sertifika/Seminer Kayıt Formu

ADYÜ-FRM-198 Proğram Bütçe Formu

ADYÜ-FRM-199 Proğram Öneri Formu

ADYÜ-FRM-200 Sıvı Azot Satış Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-202 Ziyaretçi Kayıt Formu

ADYÜ-FRM-203 Telefon Görüşmeleri Kayıt Formu

ADYÜ-FRM-204 Yatay Geçiş Sonuç Formu

ADYÜ-FRM-205 Öğrenci Kimlik Kartı  Teslim Formu

ADYÜ-FRM-206 Af Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-207 Özel Öğrenci Statüsünde Gelen Öğrenci Formu

ADYÜ-FRM-208 Özel öğrenci Statüsünde Giden Öğrenci Formu

ADYÜ-FRM-209 Yaz Döneminde Ders Alma Formu

ADYÜ-FRM-210 Çift Anadal Proğramı Sonuçları Formu

ADYÜ-FRM-211 Yatay Geçiş Kontenjan Formu

ADYÜ-FRM-212 Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-213 Yemehhaneye Gelen Malzeme Girişi ve Sertifika Takip Çizelgesi

ADYÜ-FRM-214 Yemekhane Kontrol Sayım Formu

ADYÜ-FRM-215 Günlük Depodan Çıkış ve Yemek Değerlendirme Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-216 Yemekhane Kartının İptali ve İçindeki Bakiyenin İadesi Formu

ADYÜ-FRM-217 Yemekhane Depolama Biriminin Aylık Denetleme Formu

ADYÜ-FRM-218 Yemek Üretiminde Kullanılan Kırmızı/Beyaz Et Depo Giriş Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-219 Dosya veya Klasör Sırtlığı Formu

ADYÜ-FRM-220 Doktora Yeterlilik Komitesi Atama Formu

ADYÜ-FRM-221 Lisansüstü Proğramlara Kontenjan Talep Formu

ADYÜ-FRM-222 Lisansüstü Proğramlara Özel Öğrenci Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-223 Lisansüstü Proğramlarda Kayıt Silmeyi İsteme Formu

ADYÜ-FRM-224 Lisansüstü Proğramlarda Proje Değerlendirme Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-225 Birim içi Kontrol Raporu Formu

ADYÜ-FRM-226 Birim içi Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı Formu

 ADYÜ-FRM-227 Profoma Fatura Formu

ADYÜ-FRM-228 Yangından Kurtarılacak Öncelik Sıra Cetveli Formu

ADYÜ-FRM-229 Saatlik İzin Talep Formu

ADYÜ-FRM-230 Personel İzin Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-231-Öğrenci Topluluğu Başkanlık Seçim Bildirimi Formu

ADYÜ-FRM-232-Gecici Kurucu Üye Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-233 BAP Malzeme İstek Formu 

ADYÜ-FRM-234 BAP Onay Belgesi Formu(Doğrudan Temin)

ADYÜ-FRM-235 BAP Onay Belgesi (İhale)

ADYÜ-FRM-236 BAP Olur Formu

ADYÜ-FRM-237 BAP Yaklaşık Maliyet Cetveli Formu

ADYÜ-FRM-238 BAP Piyasa Araştırma Teklif Formu

ADYÜ-FRM-239 BAP Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-240 BAP Teknik Şartname Değerlendirme Formu

ADYÜ-FRM-241 BAP Sipariş Formu

ADYÜ-FRM-242 BAP Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Formu (Ürünler Uygun)

ADYÜ-FRM-243 BAP Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Formu (Uygun Olm Ür)

ADYÜ-FRM-244 BAP Tüketime Yönelik Malzeme Alımları Teslim Tutanağı

ADYÜ-FRM-245 BAP Sipariş İptal Formu

ADYÜ-FRM-246 Cihaz Sıcaklık Takip Formu

ADYÜ-FRM -247 Laboratuvar Sıcaklık Takip Formu

ADYÜ-FRM-248 Saf Su ve Ultra Saf Su Aylık Bakım İzleme Formu

ADYÜ-FRM-249 Sıvı Azot Sistemi Günlük izleme Formu

ADYÜ-FRM-250 -80 Derece Sistemi Aylık Bakım izleme Formu

ADYÜ-FRM-251 Günlük Yemek Üretim ve Satış Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-252 Yemekhane Yemek Üretimi Sayı Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-253 Bütünleme Sınavına Giriş Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-254 Yemekhane Mutafında Günlük Üretilen Yemeğin Bağlı Birimlere Dağılım ve Satış Formu

ADYÜ-FRM-255 Yemekhanede Çalışan Müteahhit Firma Elemanlarının Aylık Ücretlerinin Ödendiği Formu

ADYÜ-FRM-256 Anaokulu ve Kreş Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-257 Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası Proğramı Muafiyet Dilekçesi Başvuru Formu 

ADYÜ-FRM-258 Farabi Ders Denkliği Formu

ADYÜ-FRM-259 TEKNİK BİL MYO Mamül-Hizmet Talep Formu

ADYÜ-FRM-260 TEKNİK BİL MYO Talep Edilen Mamul-Hizmet İçin Gerekli Malzeme Listesi Formu

ADYÜ-FRM-261 Ön Lisans Ve Lisans Proğramları Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

ADYÜ-FRM-262 Tütün Yasağı İle İlgili İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-263 Tedavi Defteri Formu

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM FORMLARI

ADYÜ-FRM-48 Öğrenci Temsilci Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-126 Öğrenci Konseyi İstem Formu

ADYÜ-FRM-264 Öğrenci Temsilcileri Seçimi Aday Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-265 Bölüm Öğrenci Temsilcileri İsim Listesi Formları

ADYÜ-FRM-266-Bölüm / Proğram Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı Formları

ADYÜ-FRM-267 Sınav Tutanagı Formu

ADYÜ-FRM-268 Kütüphane ve Doküm.Daire Bşk Komisyon Kararı Formu

ADYÜ-FRM-269 Kişisel WEB Sayfası Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-270 Yurtiçi / Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Proğram Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-271 Yangın Söndürme Tüpü Peryodik Kontrol Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-272 İdari Birim Kimlik Ekleme-Silme-Değişiklik Formu

ADYÜ-FRM-273 E-Butce Sifre Talep Formu

ADYÜ-FRM-274 KBS Sifre Talep Formu

ADYÜ-FRM-275 Yıl Sonu Ödenek Planlama Tablosu Formu

ADYÜ-FRM-276 Uygulama Öğretmeni Talep Formu

ADYÜ-FRM-277 BAP Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Formu 

ADYÜ-FRM-278 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Öğrenci Talep Formu

ADYÜ-FRM-279 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Akademik Danışman Kuruluş/Firma Ziyaret Değerlendirme Formu

ADYÜ-FRM-280 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Değerlendirme Formu

ADYÜ-FRM-281 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Tercih Formu

ADYÜ-FRM-282 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Firma/Kurum/Kuruluş Eşleştirme Formu

ADYÜ-FRM-283 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Takip Komisyonu Formu

ADYÜ-FRM-284 Personel İzin Dönüşü Göreve Başlama Dilekçesi Formu (Genel)

ADYÜ-FRM-285 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-286 Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Ücret Formu

ADYÜ-FRM-287 Önlisan/Lisan Ders Proğramı Şablonu Formu

ADYÜ-FRM-288 Önlisan/Lisan Ders Sınav Proğramı Şablonu Formu

ADYÜ-FRM-289 Önlisan/Lisan Haftalık Ders Proğramı Şablonu Formu

STAJ FORMLARI

ADYÜ-FRM-105 Staj Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-109 Zorunlu Staj Uygulaması İçin Kurum Üstyazı Formu

ADYÜ-FRM-201 Zorunlu Staj İşletme Kabul Formu

ADYÜ-FRM-290 Öğrenci Stajı Değerlendirme Formu

ADYÜ-FRM-291 Bilirkişi İzin Formu

ADYÜ-FRM-292 Şoförler Odası Nöbet Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-293 Araç Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-294 Araç Sigortası ve Muayene Tarihleri Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-295 Araç Yağ Değişim Tarihleri Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-296 Aylık Akaryakıt Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-297 Akaryakıt Sarfiyat Takip Listesi Formu

ADYÜ-FRM-298 Sosyal Tesis ve Sosyal Hizmet Alanları Takip Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-299 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Formu(Pasife Alındı)

ADYÜ-FRM-300 İdari Personel Memnuniyet Anketi Formu(Pasife Alındı)

ADYÜ-FRM-301 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu(Pasife Alındı)

ADYÜ-FRM-302 Tıp Fakültesi Eğitim Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-303 Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınav Tutanağı

ADYÜ-FRM-304 Tebliğat Adresi Bilgi Formu

ADYÜ-FRM-305 Tıpta Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu

ADYÜ-FRM-306 Tıp Fakültesi Tez Danışmanı Atama/İkinci Tez Danışmanı Atama İsteği Formu

ADYÜ-FRM-307 Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu

ADYÜ-FRM-308 Tıp Fakültesi Tez Konusu Öneri Formu

ADYÜ-FRM-309 Tıpta Uzmanlık Tezi Onay Formu

ADYÜ-FRM-310 Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi İzleme Formu

ADYÜ-FRM-311 Tıp Fakültesi Proğram Yöneticisi Kaanat Formu

ADYÜ-FRM-312 Tıp Fakültesi Uzmanlık / Yandal Uzmanlık Öğrencisi Yeterlilik Formu

ADYÜ-FRM-313 Tıp Fakültesi İzin Dilekçesi ve İzin Formu

ADYÜ-FRM-314 Sınav Gözetmenliğinden Muaf Tutulması Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-318 Tıp Fakültesi Personeli İzin Dönüş Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-315 Kurum Dışından Gelen Öğrenci Staj Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-316 (Ara Sınav) Yarıyıl İçinde Performansa Dayalı Yapılan Ödev,Sunum,Seminer vs Değerlendirme Şablonu Formu

ADYÜ-FRM-317 Halı Saha Başvuru Dilekçesi Formu

ADYÜ-FRM-319 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Eğitime Katılım Formu

ADYÜ-FRM-320 Fitness Kayıt Formu

ADYÜ-FRM-321 Yüzme Havuzuna Giriş İzin Formu

ADYÜ-322 18 Yaşından Küçüklerin Yüzme Havuzundan Yararlanması İçin Veli İzin Formu

ADYÜ-323 Kısmı Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi

ADYÜ-324-Dikkat Yazısı Şablonu Formu

ADYÜ-325 İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu

ADYÜ-326 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar Formu

ADYÜ-327 Risk Puanlama Formu-Risk Aksiyon Aksiyon Planı-Risk İzleme Listesi

ADYÜ-329 Tıp Fakültesi Kliniği Öğrenci Yoklama Listesi Formu

ADYÜ-330 Yolluk Talep Formu

ADYÜ-KYT-GRV-02 Rektör Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-03 Rektör Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-04 Araştırma Planlama Rektör Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-05 Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-06 Genel Sekreter Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-01 Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-O7 Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-08 Dekan Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-09 Özel Kalem Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-10 Kalite Yönetimi Koordinatörün Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-11 Birim Kalite Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-12 Birim Kalite Görevlisi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-13 Dekan Yardımcısı (İdari) Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-14 Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-15 Enstitü Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-16 Enstitü Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-17 Enstitü Sekreteri Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-18 Yüksek Okul Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-19 Yüksek Okul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-20 Yüksek Okul Sekreteri Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-21 Koordinatör Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-22 Koordinatör  Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-23 Bölüm Başkanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-24 Bölüm Başkanı Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-25 Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-26 Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-27 Öğrenci İşleri Daire Başkanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-28 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-29 Kütüphane Ve Dökümasyon Daire Başkanlığı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-30 Personel Daire Başkanının Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-31 Yapı İşeri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-32 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-33 Bilgi İşlem Daire Başkanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-34 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Görev

ADYÜ-KYT-GRV-35 Döner Sermaye Müdürlüğü  Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-36-Kütüphane Ve Dökümasyon Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-37 Bakım Onarım Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-38 Yapı İşleri Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-39 BAB Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-40 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-41 Kreş Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-42 Muasebe Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-43 İhale Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-44 Öğrenci ve Not İşlemleri Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-45 İç Denetçi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-46 Hukuk Müşaviri Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-47 Avukat Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-48 Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-49 Araştırma Görevlisi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-50 Uzman Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-51 Okutman Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-52 Kreş Öğretmeni Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-53 Şef Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-54 Memur Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-55 Psikolog Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-56 Hemşire Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-57 Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-58 Sivil Savunma Uzmanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-59 Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-60 Taşınır Konsolide Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-61 Taşınır Kayıt ve Kontrol Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-62 Katalog ve Sınıflandırma Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-63 Koleksiyon Gelistirme  Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-64 Kitap Ödünç / İade  Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-65 Süreli Yayınlar  Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-66 Tezler Bölüm  Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-67 Satın Alma ve Muhasebe Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-68 Ambar Memuru Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-69 Tahakkuk ve Ödemeler Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-70 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-71 İstatistikçi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-72 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-73 Programcı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-74 Bilgisayar İştelmeni Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-75 Tekniker Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-76 Teknisyen Teknisyen Yardımcısı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-77 Sekreter Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-78 Santral Memuru Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-79 Araştırmacı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-80 Araç İşletme Şefi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-81 Kütüphane Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-82 Genel Evrak Sorumlusunun Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-83 Basın Danışmanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-84 Kongre Merkezi Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-85 Atölye Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-86 Dekan Yardımcısı(Eğitim-Öğretim) Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-87 İşci ve İş Sağlığı Uzmanı  Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-88 Servis İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-89 Şöför Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-90 İşçi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-91 Temizlik Hizmetleri Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-92 Temizlik Görevlisi Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-93 Özel Güvenlik Genel Devriye  Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-94 Özel Güvenlik  Vardiya Amiri Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-95 Özel Güvenlik  Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-96 Yardımcı Hizmetler Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-97 Dağıtıcı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-98 Temizlik Elamanı  Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-99 Kameraman Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-100 Fotoğrafçı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-101 Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri  Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-102 Arşiv Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-103 Yardımcı Arşiv Personeli Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GRV-104 Öğrenci İşleri Kayıt Kabul Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GRV-105 Öğrenci İşleri İstatistik ve Planlam Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GRV-106 Öğrenci işleri Eğitim - Öğretim Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ KYT-GRV-107- Akademik Birim Öğrenci İşleri Memur Gorev Tanimi

ADYÜ-KYS-GVR-108-Akademik Birim Destek Hizmeti Memur GorevTanimi

ADYÜ-KYS-GVR-109 MLAB Arşiv Hizmetleri Görevlisi Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GRV-110 MLAB Döner Sermaye Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GRV-111 MLAB Numune Kabul Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-112 MLAB Satın Alma ve Muhasebe Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-113 MLAB Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-114 MLAB Teknik Personel Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-115 MLAB Yardımcı Web Personeli Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-116 MLAB Yardımcı Hizmetleri Personeli Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-117 MLAB Yardımcı Teknik Personel Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-118 MLAB Yazı İşleri Personeli Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-139 MLAB Teknik Personel (Mühendis) Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-140 MLAB Uzman Personel Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-119 Akademik Birim Personel İşleri Memur Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-120 Akademik Birim Mali İşler Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-121 Akademik Birim Satin Alma Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-122 Akademik Birim Yazı ve Personel  İşleri Şefi Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-123 Akademik Birim İç Hizmetler Şefi Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-124 Akademik Birim Mali İşler Şefi Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-125 Dış İlişkiler Birimi Bologna Koorinatörü Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-126 SEM Müdür Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-127 SEM Memuru Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-128 Akademik Birim Yazı İşleri Memur Gorev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-129 Mutfak Teknikeri Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-130 Akademik Danışmanlık Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-131 İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şübe Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-132 İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Hizmetler Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-133 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şübe Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR 134 Bilgi Edinme Birim Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR 135 Etkinlik Birim Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-136 Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-137 Radyo TV Birim Sorumlusu Görev Tanımı

ADYÜ-KYS-GVR-138 Basın Yayın Birim Sorumlusu Görev Tanımı

01-ADYÜ-SAT-TLM-01 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TLM

02-ADYÜ-KYT-TLM-02 KALİBRASYON TALİMATI

03-ADYÜ-TLM-03 DEPOLAMA TALİMATI

04-ADYÜ-TLM-04 VERİ ANALİZ TALİMATI

05-ADYÜ-KYT-TLM-05 DİLEK VE ÖNERİLER DEĞERLENDİRME TLM

06-ADYÜ-TLM-06 MÜŞTERİ MEM. ANKET DEĞERLENDİRME TALİMATI

07-ADYÜ-TEM-TLM-07 TEMİZLİK TLM.

08-ADYÜ-FOT-TLM FOTOKOPİ MAKİNESİ TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-09-NUMUNE KABUL TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-10 -80°C DEEP FREEZE CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYT-11-AAS - CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYT-12-ADYU60 CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYT-13-AZOT PROTEİN- CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYT-14-BİTKİ ÖĞÜTME DEĞİRMENİ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYT-15- BUZ MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYS-16-ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI KULLANMA TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYS-17 ÇEKME BASMA  CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-18 DİSTİLE SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TML-19 DMA CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYS-20 DSC CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYS-21-EC METRE CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYT-22 ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI KULLANMA TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYS-23 ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYS-24 GC MS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-KYS-25-GERBER SANTRİFÜJÜ CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-26  HOMOJENİZATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-27 HPLC CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-28 ICP-MS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-29 ISITICI TABLA CİHAZI KULLANMA TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-30 DOĞAL KONVEKSİYONEL FIRIN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-31 KÜL FIRINI KULLANMA TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-32 LC-MS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-33 MEKANİK KARIŞTIRICI CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-34 MAS CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-35 MİKRODALGA YS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-36 MİKRO ÇALKALAYICI CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-37 NEM TAYİN CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-38 POM CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-39 OTOKLAV CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-40 PH METRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-41-PID CİHAZI KULLANIMI TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-42  REFRAKTOMETRE  CİHAZI KULLANMA TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-43 ROTARY EVAPARATOR CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-44 SAF SU CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-45 TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOP CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-46 SIVI AZOT ÜRETİM SİTEMİ CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-47 SOĞUTMALI SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-48 SU ANALİZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-49 1.SU BANYOSU KULLANMA TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-50 TERAZİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-51 TG-DTA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TML-52-TOC CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-53 ULTRA SAF SU CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-54-UV 1800 CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-55 VİZKOZİMETRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-56- VORTEX CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-57 YAĞ TAYİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-SKS-TLM-58 KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-SKS-TLM-59 TANSİYON ALETİ  KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-60 MEKANİK KOLONİ SAYIM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-61 UV STERİLİZASYON LAMBALARI CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-62 BİYOGÜVENLİK KABİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-63 IŞIK MİKROSKOP CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-64 AKMA-BULUTLANMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-65 ANİLİN POİNT TEST CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-66 HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-67 KARBON VE KÜKÜRT TAYİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-68 KÜL FIRINI CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-69 NEM TAYİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-70 1.SANTRİFÜJ  KULLANIM TALİMATI

ADYÜ- MAL-TLM-71 2.SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ- MAL-TLM-72 SOĞUK FİLTRE TIKANMA NOKTASI CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-73 2.SU BANYOSU CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-74 VİSKOZİTE CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-75 YOĞUNLUK TAYİN CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-76 ISITICI CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-77 BOD CİHAZ KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-78 KURUTMA ÜNİTESİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-79 SOĞUTMA SİRKULATÖRÜ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-80 PARLAMA NOKTASI TEST CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-81 ULTRASONİK SU BANYOSU CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-MAL-TLM-82 MANİFOLT CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ADYÜ-KYS-TLM-83 RİSK PUANLAMA TALİMATI

ADYÜ-KYS-TLM-84 RİSK KAYIT VE AKSİYON TALİMATI

 

SIRA NO

DOKÜMAN ADI

 1

 193-GELİR VERGİSİ KANUNU

 2

 213-VERGİ USUL KANUNU

 3

 488-DAMGA VERGİSİ KANUNU

 4

 492-HARÇLAR KANUNU

 5

 506-Sosyal Sigortalar Kanunu

6

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

7

 2004 İCRA İFLAS KANUNU

 8

 2489 KEFALET KANUNU

9

2547 YÖK KANUNU

 10

 2577 İDARİ YARGILAMA USUL KANUNU

 11

 2886 DEVLET İHALE KANUNU

 12

 2893 TÜRK BAYRAĞI KANUNU

13

2914 SAYILI YÖK PERSONEL KANUNU

14

 3065-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 15

3473 MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEME YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

16

3843 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ EĞİTİM YAPILMASI HAKKINDA KANUNU

 17

 4483 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

 18

 4458 GÜMRÜK KANUNU

 19

 4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞMELER KANUNU

 20

 4734 KAMU İHALE KANUNU

 21

 4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

22 

 4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

23

 5070 ELEKTRONİK İMZA KANUNU

24

5018-KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 25

5102-YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

26

 5187 BASIN KANUNU

 27

 5237 TÜRK CEZA KANUNU

 28

5434 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

29

5436 KAMU İHALE YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE K.H.K'LERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 30

 5473 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 31

 5651 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE HAKKINDA KANUN

32

6085 SAYIŞTAY KANUNU

33

6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HARCIRAH KANUNU

34

6245-HARCIRAH KANUNU

35

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

36

7126 SİVİL SAVUNMA KANUNU

37

7201 TEBLİĞAT KANUNU

 38

78 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA K.H.K

 39

124 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA K.H.K.

 40

190 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA K.H.K.

 41

BAŞBAKANLIK RESMİ YAZIŞMA KURALLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

 42

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 43

YÖK ÜST KURULUŞLARI İLE YÖK KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

44

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL YÖNETMELİK

 45 

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

 46

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

47 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

48

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE YABANCI UYRUKLU ELEMANLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİYÖNETMELİĞİ

49

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ AKADEMİK KADROLARA ATAMA YÖNETMELİĞİ

 50

 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

 51 

YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 52

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

 53

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

54

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

55

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

56

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

57

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

58

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

59

 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

60

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

61

 ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

62

 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

63

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

64

 İCRA İFLAS YÖNETMELİĞİ

65 

 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

66 

 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

67

 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

68

 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

69 

 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

70 

 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

71

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

72 

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

73

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

74

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

75

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

76 

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

77

İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK BAŞVURU HAKKINDA YÖNETMELİK

 78

 YAPIMİŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 79

 KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

  80

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

81

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

82

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

83

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,YAPILACAK ÖDEMELER İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

84

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESİ

85

ERASMUS EL KİTABI

86

 ERASMUS KODLARI

87

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(FARABİ)

88

TSE

 89

 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ

 90

 YÜKSEK ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME KURULU

91 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU