Kalite Komisyon Üyelerinin Görev Dağılımı

KOMİSYON GÖREVİ

UNVAN

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

 

 

Prof.Dr.

Seyit TEMİR

Rektör Yardımcısı

Genel Koor.

 

Doç.Dr.

Mehmet KAYGUSUZOĞLU

Genel Sekreter

Genel Koor.

 

A.    KURUM HAKKINDA BİLGİLER

Daire Bşk.

Mustafa DOĞAN

Strateji Daire Bşk.

Başkan

 

 

 

 

 

 

B.    KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr

Mücahit ÇELİK/Tayfun SERVİ

Ramazan ASLAN

İİBF

Başkan

 

C.    EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Yrd.Doç.Dr.

Cavidan GÜL VARIŞ

Kahta MYO

Başkan

 

Doç.Dr.

Çiğdem SABBAĞ

Turizm Fak.

Üye

 

Yrd.Doç.Dr.

İsmail Hakan AKGÜN

Eğt. Fak.

Üye

 

Yrd.Doç.Dr.

Hasan MAÇİN

İslami İlimler Fak.

Üye

 

Yrd.Doç.Dr.

Deniz TAŞTEMİR

SH MYO

Üye

 

Yrd.Doç.Dr.

Salhadin GÖK

Sosyal Bil.Enst.

Üye

 

Okutman

Münevver ELÇİ

Yabancı Dil MYO

Üye

 

Öğr.Gör.

Hüseyin DOĞAN

Besni MYO

Üye

 

Öğr.Gör.

Ali TUTAR

Sosyal Bil.MYO

Üye

 

Öğr.Gör.

Mustafa YAVAŞ

Teknik Bil.MYO

Üye

 

D. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Doç.Dr.

İsmail BOZKURT

Mühendislik Fak.

Başkan

 

Doç.Dr.

Salim ÇERÇİ

Fen Edebiyat Fak.

Üye

 

Doç.Dr.

Tahir KAHRAMAN

Eczacılık Fak.

Üye

 

Yrd.Doç.Dr.

İlhan ÇAĞ

Yusuf ÖZAY

Tıp Fak.

Üye

 

Yrd.Doç.Dr.

Mehmet Fatih ŞAHAN

Fen Edebiyat Fak.

Üye

 

Yrd.Doç.Dr.

Kürşat KAYA

Sağlık Bil.Enst.

Üye

 

Yrd.Doç.Dr.

Mahmut KOPARAL

Diş Hekimliği Fak.

Üye

 

E. YÖNETİM SİSTEMİ

Doç.Dr.

Muhammed ALAGÖZ

Güzel Sanatlar Fak.

Başkan

 

Yrd.Doç.Dr.

Aykut DÜNDAR

BESYO

Üye

 

Öğr.Gör.

Kamil Hakan DERİN

Gölbaşı MYO

Üye

 

Öğr.Gör.

Ahmet ÖZDEMİR

Sağlık YO

Üye

 

Daire Bşk.

Mustafa DOĞAN

Strateji Daire Bşk.

Üye

 

F. YÖNETİM SİSTEMİ

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Mücahit ÇELİK/Tayfun SERVİ

Ramazan ASLAN

İİBF

Başkan

 

Daire Bşk.

Mustafa DOĞAN

Strateji Daire Bşk.

Üye