Hakkında

TKY Koordinatörlüğünün amacı, üniversite içinde süregelen ve gereksinen faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak ve üniversite yapısına yönelik toplam kalite çalışmalarını yürütmektir. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verilerin muhafaza edilmesi birimin görev kapsamı içindedir.

TKY Koordinatörlüğü, kurum içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda toplam kalite çalışmalarını koordine eder, toplam kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Konseyinin tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler.

Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verileri kendi bünyesinde muhafaza eder. Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler. 

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmaları ilk olarak 2012 yılında Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün oluşturulmasıyla başlamıştır. Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulmuştur. Koordinatörlüğümüz; 1 Yönetim Temsilci (İlgili Rektör Yardımcısı) 1 Koordinatör, 1 Koordinatör Yardımcı olmak üzere görev yapan 2 memurdan oluşmaktadır.

Üniversitemiz Türk Standartları Enstitüsünden 2015 yılında tüm birimleriyle TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemleri Belgesini alan sayılı üniversitelerden biri olmuştur. 2017 Yılında ise TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine geçiş yapmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi üniversitemizde kurumlaşma ve kurum kültürünün oluşmasında önemli bir adımını oluşturmaktadır. Özellikle çalışanların katılımıyla sürekli iyileştirmeyi içermesi ve paydaş odaklı bütüncül bir organizasyon yapısına sahip olması nedeniyle sistem kurum kültürüne önemli katkılar sunmaktadır.

Dış Değerlendirme sürecinde güçlü ve zayıf yönlerimizin bir dış göz tarafından görülmesi özellikle zayıf yönlerimizi güçlü yöne dönüştürmek için düzeltici faaliyetlerde bulunmamız şeffaf ve hesap verebilirliğimiz üniversitemize büyük bir kazanç sağlamaktadır.

Dayanağımız;

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ

TS EN ISO 9001

Adıyaman Üniversitesi Kalite El Kitabı

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.